עקרונות טיפוליים

הטיפול ממוקד במשפחה: הורים וילדים כיחידה הוליסטית, תוך התייחסות לכל פרט במשפחה ולצרכי המשפחה כולה בו זמנית. הטיפול ממוקד בהתייחסות בונה ומשתפת, המכוונת לחיזוק כוחות קיימים ולהרחבת יכולות התומכות בתפקוד.


המרכז הינו חלק מרצף המענים של האגף לשירותים חברתיים בטירת הכרמל.

הטיפול מכוון לשינוי ולשיפור היחסים בין הורים לילדיהם, לשיפור התפקוד ההורי ולשיפור תפקוד הילדים. ההורים מנסחים עם צוות המרכז את מטרות הטיפול על פי צרכי המשפחה. הטיפול תחום בזמן ולרוב אורך כשנה. העבודה ממוקדת מטרה ויעדים אופרטיביים ומדידים אשר נקבעים בשותפות עם ההורים לאחר תהליך היכרות ואבחון המשפחה.

 צוות המרכז משתמש במגוון אפשרויות טיפוליות המבוססות על התנסויות חיוביות משותפות לילד ולהורים, תוך שימוש בכלים טיפוליים יצירתיים חווייתיים לצד אמצעים טיפוליים מסורתיים.

לכל משפחה "נתפרת" תכנית טיפול ייחודית על פי צרכיה, הכוללת "סל" של יחידות טיפול במגוון שיטות טיפוליות. כל מפגש טיפולי כולל כמה יחידות טיפול, המתקיימות זו אחר זו: טיפול משפחתי, הדרכות הורים הממוקדות ב"כאן ועכשיו", טיפולים פרטניים לילדים באמנות, בדרמה או בתרפיה אחרת על-פי צרכיהם, פגישות אינדיבידואליות של ילדים עם מדריך לעבודה על מיומנויות של קשר ועבודה משפחתית חווייתית. המשפחות יכולות לבשל או לאכול ארוחה משפחתית עם אם הבית במרכז ובנוסף, חלק מהמשפחות נפגשות עם אם הבית או עם המדריך או מתנדבים בשנת שירות באופן קבוע בביתן לעבודה ממוקדת בצרכיה. 
לפיכך, לכל משפחה צוות מטפל העומד לרשותה , ומסייע לה במגוון כלים טיפוליים בו זמנית.
 
לכל משפחה עו"ס המרכזת את הטיפול במשפחה ובמידת הצורך נמצאת – בשיתוף עם ההורים - בקשר עם מגוון השירותים הרלוונטיים למשפחה (בתי ספר, מועדונית וכו').

המשפחה ממשיכה להיות מטופלת ומלווה על ידי האגף לשירותים חברתיים, תוך שותפות מלאה של עובד המשפחה מהאגף בתכנון, ביצוע והערכת תכנית הטיפול.

המשפחה משתתפת בעיצוב תכנית הטיפול ובועדות להערכת השינויים וההתקדמות,המתקיימות אחת לשלושה חודשים.
המרכז פועל תוך שותפויות עם מערכות וארגונים בקהילה.

הטיפול במרכז ממוקד בזמן, ואורך כשנה.

תמונת אווירה
תמונת אווירה
תמונת אווירה
תמונת אווירה
תמונת אווירה