עקרונות טיפוליים

הטיפול ממוקד בילד ובמשפחה כיחידה הוליסטית, תוך התייחסות לכל פרט במשפחה ולצרכי המשפחה כולה בו זמנית. הטיפול ממוקד בהתייחסות בונה ומשתפת, המכוונת לחיזוק כוחות קיימים.

 מיפוי צרכים ומטרות טיפוליות: הפניית המשפחה לטיפול מלווה במידע מקיף מוקדם שמקבל המרכז מהמחלקה לשירותים חברתיים אודות המשפחה וניסיונות טיפול קודמים.
ידע מקיף זה מאפשר התבוננות ממוקדת ותורם לניסוח סוגיה מרכזית ולקביעת מוקד טיפולי, תוך הגדרה והתאמת היעדים למשפחה ולעבודה בבית י.ה.ל.

עבודה ממוקדת מטרה ויעדים אופרטיביים ומדידים.

 צוות המרכז משתמש במגוון אפשרויות טיפוליות המבוססות על התנסויות חיוביות משותפות לילד ולהורים, תוך שימוש בכלים טיפוליים יצירתיים חווייתיים לצד אמצעים טיפוליים מסורתיים.

לכל משפחה "נתפרת" תכנית טיפול ייחודית על פי צרכיה, הכוללת "סל" של יחידות טיפול במגוון שיטות טיפוליות. כל מפגש טיפולי כולל כמה יחידות טיפול, המתקיימות זו אחר זו: טיפול משפחתי, הדרכות הורים הממוקדות ב"כאן ועכשיו", טיפולים פרטניים לילדים באמנות, בדרמה או בתרפיה אחרת על-פי צרכיהם, פגישות אינדיבידואליות של ילדים עם מדריך לעבודה על מיומנויות של קשר ועבודה משפחתית חווייתית. המשפחות מבשלות ו/או אוכלות ארוחה משפחתית עם אם הבית במרכז ובנוסף, חלק מהמשפחות נפגשות עם אם הבית או עם המדריך באופן קבוע בביתן לעבודה ממוקדת בצרכיה. 
לפיכך, לכל משפחה צוות מטפל העומד לרשותה , ומסייע לה במגוון כלים טיפוליים בו זמנית.

המשפחה ממשיכה להיות מטופלת ומלווה על ידי המחלקה לשירותים חברתיים, תוך שותפות מלאה של עובד המשפחה מהמחלקה בתכנון, ביצוע והערכת תכנית הטיפול.

 המשפחה משתתפת בעיצוב תכנית הטיפול ובועדות להערכת השינויים וההתקדמות,המתקיימות אחת לשלושה חודשים.
 המרכז פועל תוך שותפויות עם מערכות וארגונים בקהילה.

 הטיפול במרכז ממוקד בזמן, ואורך כשנה.